Góc báo chí

Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My: Dẫn dắt TTC AgriS trở thành doanh nghiệp nòng cốt trong chuỗi giá trị Nông nghiệp thông minh bền vững
Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My: Dẫn dắt TTC AgriS trở thành doanh nghiệp nòng cốt trong chuỗi giá trị Nông nghiệp thông minh bền vững13/12/2022 | AT : 09:12:41
“Chúng tôi nhận được thông điệp rất rõ ràng từ Người tiêu dùng về yêu cầu chất lượng của các sản phẩm mới, ngoài việc đảm bảo an toàn cho sức khỏe, còn phải được sản xuất với tác động tối thiểu đến môi trường.” bà Đặng Huỳnh Ức My – Phó Chủ tịch Hội đồng

Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My và hành trình ra khơi
Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My và hành trình ra khơi21/11/2022 | AT : 13:20:13
Với định hướng chiến lược phát triển ở quy mô toàn cầu, đặc biệt là mô hình “Commercial Value Chain” (chuỗi giá trị thương mại) được trình bày trước đại hội cổ đông thường niên niên độ 2021 - 2022, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tin khác

Xem tiếp: