Góc báo chí

Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My và hành trình ra khơi
Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My và hành trình ra khơi21/11/2022 | AT : 13:20:13
Với định hướng chiến lược phát triển ở quy mô toàn cầu, đặc biệt là mô hình “Commercial Value Chain” (chuỗi giá trị thương mại) được trình bày trước đại hội cổ đông thường niên niên độ 2021 - 2022, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tin khác

Xem tiếp: