Bản tin nông nghiệp

Phát triển bền vững ngành mía đường Tây Ninh
Phát triển bền vững ngành mía đường Tây Ninh20/05/2021 | AT : 16:51:08
Cùng với lịch sử phát triển lâu đời trên đất Tây Ninh, cây mía cũng đồng thời là cây trồng chủ lực, từng là cây xóa đói giảm nghèo của tỉnh, nhất là sau khi Nhà máy Đường Bourbon - Tây Ninh đi vào hoạt động năm 1995. Cánh cửa hội nhập mở ra nhiều cơ hội

Tin khác

Xem tiếp: