Bản tin nông nghiệp

Phát triển bền vững ngành mía đường Tây Ninh
Phát triển bền vững ngành mía đường Tây Ninh20/05/2021 | AT : 16:51:08
Cùng với lịch sử phát triển lâu đời trên đất Tây Ninh, cây mía cũng đồng thời là cây trồng chủ lực, từng là cây xóa đói giảm nghèo của tỉnh, nhất là sau khi Nhà máy Đường Bourbon - Tây Ninh đi vào hoạt động năm 1995. Cánh cửa hội nhập mở ra nhiều cơ hội

Ong mắt đỏ - Giải pháp phòng trừ sâu bệnh từ thiên địch
Ong mắt đỏ - Giải pháp phòng trừ sâu bệnh từ thiên địch20/05/2021 | AT : 16:42:39
Canh tác nông nghiệp xanh - sạch đang trở thành xu hướng hiện nay. Loài ong mắt đỏ tồn tại trong tự nhiên chính là phương án hiệu quả, an toàn, vừa giải quyết triệt để sâu đục thân gây hại cho nhiều loại cây trồng, vừa thân thiện với môi trường.

Tin khác

Xem tiếp: