Phân vi sinh hữu cơ từ bã bùn, tro lò

Sản phẩm phân hữu cơ vi sinh được sản xuất từ phế phẩm sản xuất đường (tro lò, bã bùn luyện, bã bùn thô) ứng dụng công nghệ vi sinh để chuyển hóa các thành phần hữu cơ có trong bùn mía thành mùn do vi sinh vật trong chế phẩm Trichoderma thực hiện , sản phẩm được bổ sung vi lượng (Bo, Mg, Zn...) nhằm tăng chất lượng phục vụ cây trồng.

Sản phẩm phân hữu cơ vi sinh đạt chuẩn mang thương hiệu TTCS, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu chăm sóc cây mía và hơn thế nữa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi sinh.

Để cải tạo đất trồng, chăm sóc cây trồng, thích hợp dùng bón cho cây mía.

Sản phẩm khác