Đường Xuất Khẩu Biên Hòa Domin

 Được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm tiên tiến, nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, Biên Hòa Domin đạt tiêu chuẩn xuất khẩu hoàn toàn tự nhiên và tinh khiết.

 Được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm tiên tiến, nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, Biên Hòa Domin đạt tiêu chuẩn xuất khẩu hoàn toàn tự nhiên và tinh khiết.

 Pol (0Z) ≥ 99,9

Ẩm (% w/w) ≤ 0,04

Thành phần dinh dưỡng  (trong 100g sản phẩm):

- Năng lượng (Kcal): 400

- Tổng Cacbonhydrat (%): 99.9

 Dùng trực tiếp hoặc trong chế biến thực phẩm hàng ngày

Sản phẩm khác