ĐƯỜNG TRẮNG THƯỢNG HẠNG

Đường RS ở mức chất lượng cao.

Độ màu ≤ 150 IU;
 

 Đường mía

 Khách hàng nhu cầu về RS với độ màu 150 Iu nhưng không đòi hỏi cao về các thành phần vi lượng và xuất xứ sản phẩm….

 

 Quy cách đóng gói:

- Bao 50kg

Sản phẩm khác