Đường tinh luyện Thượng hạng Mimosa

Phục vụ các khách hàng công nghiệp cao cấp trong ngành sản xuất nước giải khát, dược phẩm, có yêu cầu cao về đặc tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Pol (0Z) ≥ 99,9

Ẩm (% w/w) ≤ 0,04

Màu (Icumsa) ≤ 10

 Dùng cho sản xuất công nghiệp

Sản phẩm khác