Đường tinh luyện Hạt nhuyễn Mimosa

Phục vụ các khách hàng công nghiệp cao cấp, có yêu cầu cao về đường hạt nhỏ để trộn chung với café, sữa, kem… với đặc tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Pol (0Z) ≥ 99,80

Ẩm (% w/w) ≤ 0,05

Màu (Icumsa) ≤ 30

 Dùng cho sản xuất công nghiệp

Sản phẩm khác