Đường tinh luyện cao cấp Mimosa

Phục vụ các khách hàng công nghiệp cao cấp trong ngành sản xuất bánh, kẹo có yêu cầu cao về đặc tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Pol (0Z) ≥ 99,80

Ẩm (% w/w) ≤ 0,04

Màu (Icumsa) ≤ 30

 Dùng cho sản xuất công nghiệp

Sản phẩm khác