Điện thương phẩm

Điện sản xuất: Là một sản phẩm có ý nghĩa lớn đối với công ty và xã hội. Được sản xuất bởi Trung tâm nhiệt điện TTCS với nhiên liệu là bã mía dư sau quá trình sản xuất mía đường - đây là nguồn năng lượng tái tạo từ nhiên liệu sinh khối, sản xuất nguồn năng lượng xanh và giúp bảo vệ môi trường.

Nguồn điện được sản xuất ra một phần cung cấp cho nhà máy sản xuất và các hoạt động của công ty, phần còn lại được hòa vào lưới điện quốc gia cung cấp điện cho người dân địa phương Tây Ninh, đặc biệt là trong mùa khô nắng, giúp giảm thiểu tình trạng thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Điện thương phẩm công ty được hòa vào lưới điện quốc gia cung cấp điện năng cho địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian hoạt động mùa vụ sản xuất từ tháng 10 đến tháng 05 hàng năm.

Sản phẩm khác