Bã mía

Bã mía được thải ra sau khi cây mía đã được ép kiệt nước mía.Là nguồn chất đốt cung cấp nhiệt cho nhà máy điện, lò hơi.Bã mía là nguồn nguyên vật liệu hữu ích được nghiên cứu ứng dụng rất nhiều trong các hoạt động sản xuất năng lượng, chăn nuôi, trồng trọt và các hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Bã mía được sử dụng làm nhiên liệu đốt lò hơi và có thể nghiên cứu tái chế sử dụng làm phân bón hữu cơ, trồng nấm, thức ăn giá súc, làm giấy…

Sản phẩm khác