'Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 06 của Trái phiếu SBTB2124001 (Mã chứng khoán: SBT121002)'

05/05/2022 | AT : 12:35:10

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 06 của Trái phiếu SBTB2124001 như sau:

 

 

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 02763757250                                   Fax: 02763839834

- Tên chứng khoán: Trái phiếu SBTB2124001

- Mã chứng khoán: SBT121002

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu                  

- Sàn giao dịch: HNX

- Mức lãi suất áp dụng: 9,800%/năm   

- Thời gian áp dụng: Từ và bao gồm ngày 26/04/2022 đến và không bao gồm ngày 26/07/2022.

- Ngày thanh toán cho Kỳ Tính Lãi 06: Ngày 26/07/2022. 

 

Trân trọng thông báo ./.

Tin khác