'Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 05 của Trái phiếu SBTB2124001 (Mã chứng khoán: SBT121002)'

26/01/2022 | AT : 14:14:14

 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 05 của Trái phiếu SBTB2124001 như sau:
- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 
- Điện thoại: 
- Fax:
- Tên chứng khoán: Trái phiếu SBTB2124001
- Mã chứng khoán: SBT121002
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX 
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mức lãi suất áp dụng: 9,800%/năm
- Thời gian áp dụng: Từ và bao gồm ngày 26/01/2022 đến và không bao gồm ngày 26/04/2022.
-  Ngày thanh toán cho Kỳ Tính Lãi 05: Ngày 26/04/2022.
Đính kèm là biểu lãi suất của các ngân hàng tham chiếu.
Trân trọng thông báo./.

Tin khác