Kỹ thuật trồng mía

Mùa mưa đến sớm, cần lưu ý gì?
Mùa mưa đến sớm, cần lưu ý gì?27/04/2022 | AT : 14:42:08
Tại một số vùng nguyên liệu như Tây Ninh và Gia Lai, những thửa mía được thu hoạch từ đầu vụ thì đến nay đã bước vào giai đoạn bón thúc lần 1.

Cẩm nang trồng mía
Cẩm nang trồng mía25/05/2021 | AT : 17:09:33
Cẩm nang trồng mía là bộ tài liệu gồm 7 nội dung quan trọng cần đặc biệt chú ý trong quá trình canh tác của cây mía.

Tin khác