'Các nông trường lớn thuộc TTC Sugar đã chứng minh: Diện tích lớn – Năng suất cao'

27/04/2022 | AT : 14:38:13

 Vụ thu hoạch 2021-2022 đã sắp kết thúc. Những con số năng suất của các nông trường lớn thuộc TTC Sugar đã chứng minh một điều rằng: bằng việc lập kế hoạch tốt, quản lý tốt, cộng thêm sự quyết tâm của người nông dân thì việc đạt năng suất cao 80-100 tấn là hoàn toàn có thể, dù cho đó là nông trường lớn hàng trăm hecta!

Người doanh nông mía đường hãy mạnh dạn, tự tin ứng dụng kỹ thuật canh tác hiện đại cũng như rèn luyện kỹ năng quản lý chuyên nghiệp. Thành công trong tầm tay!

Tin khác