Công nghệ & năng lực sản xuất

Công nghệ, quy trình sản xuất
Công nghệ, quy trình sản xuất19/07/2014 | AT : 09:38:24
Quy trình sản xuất đường của TTC Sugar được chia làm 3 phần cơ bản, bao gồm: trích ly nước chè từ mía, làm sạch và kết tinh đường thô, làm sạch và kết tinh đường luyện.