R&D

Các đề án R&D đang nghiên cứu
Các đề án R&D đang nghiên cứu24/09/2018 | AT : 14:40:14
Ngành Mía Đường Việt Nam những năm gần đây trải qua nhiều giai đoạn khó khăn do chu kỳ ngành, có những lúc giá mía, giá Đường giảm mạnh làm người nông dân có khuynh hướng chuyển đổi sang cây trồng khác. Sớm nhận thấy cách chế biến Mía Đường truyền thống

Research & Development
Research & Development24/09/2018 | AT : 14:28:34
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để cải tiến, mở rộng, nâng cấp hoặc xây dựng công nghệ môi trường. Nghiên cứu và xây dựng phát triển sản phẩm/giải pháp mới theo định hướng R&D của công ty tại từng thời điểm.