'Quy mô & năng lực sản xuất'

28/04/2016 | AT : 16:16:06

 NĂNG LỰC SẢN XUẤT 

Nhà máy:

§  Công suất ép thiết kế:  9.800 Tấn mía nguyên liệu/ngày,  tương đương khoảng 1.200.000 tấn mía/ năm.

§  Công suất luyện đường thô: 900 - 1.000 tấn/ngày, sản lượng khoảng 90.000 – 110.000 tấn/năm

§  Đường thành phẩm:  900 – 1.000 tấn/ngày, sản lượng khoảng 180.000 – 200.000 tấn/năm

§  Mật rỉ:  50.000 tấn/năm

§  Điện thương phẩm:   50 triệu KWH/năm

Kho vận

§  Kho chứa đường thành phẩm:  Sức chứa 75.000 tấn.

§  Kho chứa đường thô nguyên liệu: Sức chứa 12.000 tấn

§  Bồn chứa mật rỉ:   Sức chứa 25.000 tấn

§  Kho vật tư thiết bị

Hệ thống kho cảng Bến Kéo (huyện Hòa Thành - Tỉnh Tây Ninh)

§    Cầu cảng dài:        40 mét

§    Kho chứa đường:   diện tích: 1.000m2

§    Bồn chứa mật rỉ:    thể tích 2.500m3

Các nông trường sản xuất mía giống và mía nguyên liệu

§   Nông trường Tân Hưng

§   Nông trường Bến Cầu

§   Nông trường Biên Giới

§   Nông trường Svayrieng – Campuchia

§   Nông Trường Svayteab – Campuchia

Tin khác