'Công nghệ, quy trình sản xuất'

19/07/2014 | AT : 10:36:00

 

Quy trình sản xuất  đường của SBT  được chia làm 3 phần cơ bản, bao gồm: trích ly nước chè từ mía, làm sạch và kết tinh đường thô, làm sạch và kết tinh đường luyện. Chi tiết của Quy trình sản xuất đường của SBT có thể được mô tả như sau:


Mía nguyên liệu  được vận chuyển từ các trạm mía  ở những khu vực nguyên liệu trong Tỉnh Tây Ninh bằng các xe tải tự đổ và không tự đổ với trọng tải xấp xỉ 20 tấn/xe. Mía nguyên liệu được cân và lấy mẫu tự động để trả tiền mía cho nông dân, sau đó đưa đến bàn lật. Hệ thống bàn lật duy nhất ở Việt nam giúp nâng cao công suất tiếp nhận mía. Tại đây, mía cây được băng chuyền đưa vào đánh tơi bằng Búa đập tự động.

 

 

Tin khác