'Công nghệ, quy trình sản xuất'

19/07/2014 | AT : 09:38:24

 

Quy trình sản xuất  đường của SBT  được chia làm 3 phần cơ bản, bao gồm: trích ly nước chè từ mía, làm sạch và kết tinh đường thô, làm sạch và kết tinh đường luyện. 

 

Tin khác