TTC ARI

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG

Thành lập: ngày 21 tháng 3 năm 2013. 
Địa chỉ: Trụ sở chính đặt tại số 99, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 
Hoạt động chính:
  • Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công là nơi nghiên cứu chọn tạo giống mía mới chất lượng cao phù hợp với từng vùng nguyên liệu để cung cấp cho các công ty đường thuộc Tập đoàn cũng như trong khu vực, tập trung nghiên cứu về nông hóa thổ nhưỡng, phân tích đất nhằm tư vấn phân bón cho người trồng mía vói chi phí thấp, hiệu quả cao.
  • Ngoài ra, trung tâm cũng là nơi trao đổi nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, chuyển giao cho người trồng mía nhằm mục đích giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, cải thiện năng lực cạnh tranh cho cây mía.
  • Ngoài chức năng nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật, trung tâm còn là nơi tập huấn, đào tạo cán bộ Nông nghiệp ngành đường nhằm cung cấp nhân sự có chất lượng chuyên môn cao cho các công ty đường trong ngành.