TTC Sugar Ninh Hòa

CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG BIÊN HÒA – NINH HÒA
 
Địa chỉ: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
Tên viết tắt: BHS-NH
Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Sản xuất đường từ mía và các sản phẩm phụ; Tổ chức thu mua mía cây; Đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu
Lịch sử hình thành, phát triển:
  • Ngày 02/03/2006, thành lập Công ty CP Đường Ninh Hòa trên cơ sở cổ phần hóa Nhà máy Đường Ninh Hòa
  • 2010: Niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Tp. HCM
  • 2011: Hòa điện lên lưới điện Quốc gia đường dây 35Kv, công suất máy phát điện 9MW
  • 2013: Hòa điện lên lưới điện Quốc gia đường dây 110Kv, công suất máy phát điện 30MW
  • 2014: Ổn định công suất 5.200TMN; Sản xuất theo tiêu chuẩn Halal
  • 2015: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG BIÊN HÒA – NINH HÒA. Hoàn tất lắp đặt mới Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện (RE) với công suất 400 tấn thành phẩm/ngày, thành phẩm là đường tinh luyện; sản xuất theo tiêu chuẩn FSSC (ISO 22000)