Thông tin hoạt động

Doanh thu và lợi nhuận SBT hoàn thành trọn vẹn kế hoạch năm
Doanh thu và lợi nhuận SBT hoàn thành trọn vẹn kế hoạch năm01/08/2018 | AT : 14:02:05
Theo báo cáo, niên độ 2017 - 2018 vẫn còn nằm trong xu hướng giảm của ngành đường. Tuy nhiên, với khả năng hoạch định, dự báo và thực thi chiến lược tốt cùng với sức mạnh cộng hưởng từ thương vụ M&A với BHS khi đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tận dụng tốt

Tin khác

Xem tiếp: