Góc báo chí

Năng lượng mặt trời và dấu ấn tiên phong
Năng lượng mặt trời và dấu ấn tiên phong28/09/2018 | AT : 08:37:16
So với các nước đang phát triển trong khu vực châu Á và các nước trên thế giới, Việt Nam được nhận định là quốc gia có sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy GDP tăng lần lượt từ năm 2014 đến 2017 đạt 5,98%; 6,68%;

Tin khác

Xem tiếp: