'Thành Thành Công bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc'

24/07/2019 | AT : 11:26:14

HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (HoSE: SBT) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Chủ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 22/7 đến ngày 21/7/2020. Đồng thời, công ty miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc từ ngày 22/7.

Ông Nguyễn Bá Chủ. Ảnh: Báo Đầu Tư

Ông Nguyễn Bá Chủ sinh ngày 3/10/1964, là cử nhân ngành Kinh tế Công nghiệp, Đại học Kinh tế TP HCM. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, ông Chủ giữ chức vụ Giám đốc phát triển tại CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa từ ngày 19/11/2018. Trước đó, ông Chủ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai từ ngày 19/7/2015.

Từ đầu tháng 7, Thành Thành Công nhiều lần thay đổi nhân sự cấp cao. Công ty miễn nhiệm Thành viên HĐQT Lê Ngọc Thông và Thành viên HĐQT độc lập See Beow Tean. HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đề cử bà Huỳnh Bích Ngọc vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập và ông Hoàng Mạnh Tiến làm Thành viên HĐQT.

Bà Huỳnh Bích Ngọc. Ảnh: SBT.

Bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962, vợ ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) và là mẹ của Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT SBT. Ông Hoàng Mạnh Tiến, sinh năm 1962, từng làm việc tại Sacombank, Ngân hàng Quốc dân (NCB). Ông công tác tại CTCP Đầu tư TTC và Du lịch TTC từ 2014 đến nay.

Tin khác